Centrul NoRo

Centru Pilot de Referință pentru Boli Rare

Vezi Centrul NoRo din Zalău

Centrul Pilot de Referință pentru Boli Rare – NoRo este un centru resursă care oferă servicii terapeutice și medicale. Scopul său principal este de a oferi servicii de îngrijire integrată, de sănătate și sociale persoanelor afectate de boli rare și familiilor acestora, prin facilitarea accesului la îngrijire, informații, cercetare și educație.
Centrul NoRo oferă servicii de informare și instruire pentru pacienți, prin organizarea de grupuri de pacienți diagnosticați cu aceeași boală rară. Astfel, fiecare grup de pacienți este format din maxim 14 persoane care participă la sesiuni de instruire cu o durată de 5 zile, timp în care li se oferă terapie, educație și reabilitare. Centrul NoRo oferă instruire în abilități de viață independentă pentru tineri cu dizabilități. De asemenea, oferă servicii de terapie individuală și de grup pentru 60 de copii, în cadrul Centrului de Zi pentru recuperarea copiilor afectați de boli rare și din spectrul autist. Pe lângă acestea, în cadrul centrului funcționează și un serviciu de tip Help Line pentru pacienți, familii sau profesioniști în căutare de informații și sprijin.

SERVICIILE NOASTRE

Servicii Centrul NoRo

VIZIUNEA:
O lume în care persoanele afectate de boli rare au șanse reale de diagnosticare și tratament, oferindu-le oportunități de integrare în comunitate.
MISIUNEA:
Creșterea calității vieții persoanelor afectate de Sindromul Prader Willi și alte boli genetice rare.

Servicii sociale licențiate:

●Centru de zi pentru recuperarea copiilor afectați de boli rare și din spectrul autist;
●Centru de recuperare și reabilitare NoRo;
●Centrul de pregătire pentru o viață independentă ”Proba de zbor”. 

Servicii medicale prin ambulatoriul de specialitate NoRo:

●Cabinet de psihiatrie pediatrică;
●Cabinet de genetică medicală/pediatrie. 

Serviciu de informare și consiliere:

●Helpline NoRo

01

Art terapia

Art terapia face parte din seria activităților terapeutice desfăşurate la Centrul Noro. Persoane de toate vârstele care au venit la centru pentru activități de terapie şi de consiliere au participat la activități de grup cu activități art-terapeutice. Au explorat diverse tehnici de pictură, desen, modelaj. Activitățile artistice în grup sunt diferite de studiul individual al artei. Activitățile artistic-terapeutice încurajează interacțiunea dintre membri şi oferă o modalitate unică de a experimenta valoarea creativă şi terapeutică a activităților de artă. Art terapia se bazează pe idea că procesul creativ al activităților de artă facilitează recuperarea persoanei fiind o formă de comunicare nonverbală a gândurilor şi sentimentelor.

TERAPEUT: Ileș Iulia

02

Consilierea psihologică

Consilierea psihologică este o intervenție specifică realizată în scopul optimizării, autocunoașterii și dezvoltării personale sau în scopul prevenției și remiterii problemelor emoționale, cognitive și de comportament. Se adresează persoanelor aflate într-o situație de impas cu privire la rezolvarea unor situații de criză, probleme sociale, profesionale sau familiale, părinților care întâmpină probleme în interacțiunea cu copiii lor, copiilor și adolescenților care întâmpină dificultăți de adaptare școlară, sau se confruntă cu diferite stări negative sau doresc să își îmbunătățească abilitățile de relaționare și comunicare cu ceilalți. Beneficiarii consilierii psihologice pot fi: părinți, adulți, adolescenți, copii.

TERAPEUT: Feșteu Cosmina

03

Consilierea socială

Scopul activității noastre de consiliere este de a identifica nevoile beneficiarilor noștri ( la nivel individual, familial, de apartenență la grupuri și comunitate) și în funcție de resursele existente, să putem sprijini fiecare caz în găsirea soluțiilor care duc la creșterea calității vieții acestora.
Această activitate o putem desfășura de la primul contact cu persoane care sunt suspecte de o boală rară sau tulburări din spectrul autist, dar și cu persoane care au deja un diagnostic de boală rară sau altă boală care provoacă dizabilitate.
Consilierea socială se adresează atât persoanelor interesate să acceseze serviciile noastre licențiate, cât și altor persoane din România cărora încercăm să le răspundem la întrebări despre boli rare, posibilități de diagnostic și abordări terapeutice, asociații de pacienți cu boli rare, grupuri de sprijin, comunități ale celor afectați de boli rare existente, servicii medicale și sociale cărora li se pot adresa.

TERAPEUT: Acaraliței Maria, Mocuțiu Ramona

04

Kinetoterapia

Este o terapie prin mișcare care constă în efectuarea unor exerciții într-un ansamblu de tehnici și metode în funcție de afecțiunea pe care o prezintă fiecare persoană. Obiectivele urmărite sunt: relaxarea organismului, corectarea posturii și aliniamentului corpului, creșterea mobilității articulare, creșterea forței musculare, creșterea rezistenței musculare, creșterea coordonării, controlului și echilibrului, corectarea deficitului respirator, antrenamentul la efort și reeducarea sensibilității, în funcție de nevoi.
Pe baza documentelor, rezultatelor și a testelor efectuate se întocmește un plan de intervenție personalizat urmând următorii pași: evaluare kinetică inițială(diferite teste care se aplică pentru a afla gradul de mobilitate, forța musculară, tonusul muscular, gradul de independență, echilibrul și coordonarea, gradul de dezvoltare cognitivă, gradul de motricitate) program kinetic pe care beneficiarul il va urma pentru a obține rezultate favorabile, apoi se realizează o reevaloare pentru a afla eficiența și eficacitatea planului de intervenție. 

TERAPEUT: Demjén Zelinke, Lóga Kinga

05

Logopedia

Logopedia este disciplina psihopedagogică ce se ocupă cu educarea şi în special cu reeducarea (terapia corectivă) limbajului. Logopedia studiază natura şi formele de manifestare a defectelor, tulburărilor de limbaj şi de vorbire, propunând metode şi procedee de corectare adecvate. Logopedul identifică şi corectează tulburările de limbaj vorbit, scris, citit, socotit şi îi are în vedere pe toţi cei care au nevoie, indiferent de vârstă. Atât la copii sănătoși cât şi la cei cu diverse dizabilităţi, tulburările de limbaj survenite din diverse cauze împiedică înțelegerea, recepționarea şi transmiterea mesajului verbal şi face dificilă integrarea şcolară şi socială a copilului.
Terapia logopedică se face în mare parte prin joc astfel încât copilul să dorească să se implice activ în sarcini şi să colaboreze cât mai bine cu terapeutul. Toate materialele folosite sunt adaptate în funcție de vârstă și nevoi.
Foarte important este ca părinții să colaboreze cu terapeutul şi să continue acasă exerciţiile logopedice pentru o recuperare cât mai eficientă. În cadrul centrului de zi părinții copiilor sunt implicați și ei în recuperarea logopedică prin discuțiile de la sfârșitul terapiilor și prin realizarea sarcinilor, exercițiilor oferite pentru acasă. 

TERAPEUT: Hanga Diana, Fechete Mădălina

06

Meloterapia

Se încadrează în vasta arie a psihoterapiei prin artă. Valoarea terapeutică a muzicii rezultă din multiplele influențe pe care le are asupra psihicului uman datorită complexității fenomenului muzical. Fiind cea mai complexă artă și în același timp fiind accesibilă tuturor oamenilor muzica dispune de cel mai fin și penetrant limbaj artistic – sunetul muzical – ca element sonor fundamental cu care operează.
1. Cântecul – are impactul cel mai puternic asupra dezvoltării proceselor psihice ale copilului, se dezvoltă simțul ritmic și interesul pentru activitatea desfășurată.
2. Audiția muzicală – dezvoltarea atenției se realizează prin ceea ce le place copiilor, adică printr-o muzică adecvată, care să le stârnească interesul, cântece ușoare, cu un conținut accesibil și atrăgător, de pildă cântece despre jucăriile lor preferate, despre micile întâmplări din viața de fiecare zi, apropiate copilului, în care se recunoaște pe sine însuși, cântece despre unele animale cunoscute și îndrăgite de copii.
3. Jocurile muzicale – aceste jocuri au la bază ritmarea unor versuri prin bătăi din palme, prin combinarea mișcărilor ritmice mână-picior, sau bazate pe unele sarcini sau comenzi date de terapeut.
4. Jocurile cu text și cântec – asigură într-o mai mare măsură coordonarea mișcărilor cu caracterul liniei melodice.
5. Povești și povestiri terapeutice. 

TERAPEUT: Ionuțaș Veronica

07

Terapia comportamentală

Terapia comportamentală presupune utilizarea tehnicilor recunoscute pe plan mondial ca fiind tratamente eficiente pentru copiii care prezintă manifestări din spectrul autist şi nu numai. Astfel în cadrul terapiei comportamentale folosim principiile a trei tehnici de intervenţie comportamentală, și anume ABA (analiza comportamentală aplicată), PECS (sistem de comunicare pe baza imaginilor) şi TEACCH (structurarea şi organizarea mediului).
În cadrul terapiei comportamentele ne axăm în special pe stoparea comportamentelor dezadaptative, stimularea independenței copilului, respectarea regulilor, acceptarea promptului(ajutorul)oferit de către terapeut, stimularea atenției, creșterea interesului față de activități, imitația verbală, nonverbală, îmbunătățirea abilităților motorii, potriviri, asocieri, desen, joc, instrucțiuni, denumiri, stimularea limbajului, îmbogățirea vocabularului, comunicarea prin gesturi, distingerea stărilor emoționale, învățarea prin observare, îmbunătățirea abilităților de socializare și cele de autoservire.

TERAPEUT: Darkó Emese, Fechete Mădălina, Feșteu Cosmina

08

Cabinetul medical

Ambulatoriul de specialitate NoRo funcționează în cadrul Centrului NoRo cu următoarele specialități: Psihiatrie Pediatrică, Pediatrie și Genetică Medicală.
Ambulatoriul de specialitate se află în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate Sălaj, iar consultațiile sunt efectuate de către Dr. Ioana Andreica (Psihiatrie Pediatrică) și Dr. Diana Miclea (Pediatrie și Genetică Medicală). Medicii sunt parte a unei echipe interdisciplinare, pentru a asigura continuitatea și abordarea holistică a îngrijirii. La ambulatoriu au acces atât beneficiarii serviciilor sociale ale Centrului NoRo, cât și persoane din afara acestora, care se programează în prealabil. 

Contact

0260.610.033 sau 0735.858.667
Zalău, Str. 22 Decembrie 1989, Nr. 9
office@centrulnoro.ro

Newsletter